005-ös MI-24 D végleg hazatért.

2024.06.01

005-ös MI-24 D végleg hazaért

Ünnepélyes keretek között május 29-én avatták fel Veszprém határában, a 8-as főközlekedési

út mellett azt az emlékművet, amely az 1958 – 2004 között a Veszprém-Szentkirályszabadja

repülőtéren szolgálatot teljesítő katonáknak állít emléket.

Az emlékmű felállításának gondolata már évekkel ezelőtt megfogalmazódott a Veszprémben

működő, és a Honvédelmi Minisztériumhoz kötődő civil szervezetek tagjai körében. Más

jelentős katonai múlttal rendelkező városokhoz hasonlóan be akarták mutatni a városba

érkező vendégeknek, hogy Veszprémben a katonai repülésnek évtizedes hagyományai vannak.

Az elképzelés megvalósulása éveket váratott magára, annak ellenére, hogy az ügy képviselői

minden fórumot és személyes kapcsolatot megragadtak azért, hogy az emlékmű felállítására

sor kerüljön.

A katonai szervezetek vezetői – így a Légierő Parancsnokság - a kezdettől támogatták az

elképzelést és már 2018-ra előkészítették, és műszakilag is alkalmassá tették a 005

lajstromszámú helikoptert a hazaszállításra. Végül Vargha Tamás parlamenti államtitkár,

miniszterhelyettes hathatós segítségével, és a HM EI Rt. szakembereinek közreműködésével

elkészült a talapzat és a helikopter emlékmű felállításra került.

A 005-ös lajstrom számú MI-24 D helikopter 2024-ben visszakerült annak a repülőtérnek a

közelségébe, ahol 1978 és 2004 között aktívan szolgálta a légteret, több ezer felszállást

teljesített és repült el a nyolcas út felett a központi lőtérre, hajtotta végre gyakorló feladatát.

Az emlékmű avatáson részt vett Vargha Tamás miniszterhelyettes, aki az ünnepi beszédében

elmondta, hogy a harci helikopter ezredhez több személyes kapcsolata fűződik. Egyrészt

abból az időből, amikor az ezred még a Székesfehérvár melletti börgöndi repülőtéren települt,

másrészt ezen a reptéren személyesen vett részt a katonák angol nyelvi felkészítésében. A

pilóták repülés iránti szeretetét abban tapasztalta meg, hogy a katonák az utolsó óra végén a

tananyag helyett a felhő alapot nézegették, lélekben a repülésre koncentrálva és az

iskolapadból egyenesen a gépekbe szálltak.

Az 1958 – 2004 közötti időszakban a repülőtéren szolgálatot teljesítő katonai egységek

legendája abban foglalható össze, hogy a fegyverzet és a szervezeti forma állandóan változott

és az ütőképesség megtartásához mindig a legkorszerűbb eljárásokat igyekeztek rendszerbe

állítani- hangsúlyozta az államtitkár.

Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere azt emelte ki, hogy Veszprémben a

katonáknak több mint ezerévre visszanyúló hagyományuk van. Nagyon jó azt látni, hogy

mindig vannak olyanok, akik ezt a hagyományt ápolják és ezt tovább is akarják adni. Az

utódokat mindig emlékeztetni kell a múltunk értékeire, csak így érhetünk el a mának

tiszteletet- hangsúlyozta.

A katonáknak Veszprémben napjainkban tisztelete van – jelentette ki a polgármester. Az új

emlékmű egy olyan közeli hagyománynak állít emléket, amelynek még sok művelője él és

ezzel a jelképpel szeretnének ezt a közösséget még jobban összekötni. Meg kell keresni még

azokat is, akik kötődnek ehhez a hagyományhoz és velük együtt tovább lehet építeni a katonai

pálya presztízsét.

A polgármester végül köszönetet mondott azoknak, akik az emlékmű felállítását a kezdetektől

segítették, a Honvédelmi Minisztériumnak, a MH EI Rt-nek és a honvédségi szervezeteknek.

A civil szervezetek tagjai közül az emlékmű felállításáért sokat tett Kaptúr József nyá.

alezredes, valamint Sinom-Jójárt Sándor nyá. ezredes a MATASZ VME tagjai.