Tisztelgés a repülőbalesetekben elhunyt katonák emlékére

2020.08.15

Tisztelgés a repülőbalesetben elhunyt katonák emlékére

Katonák és civilek az 1993-ban Veszprémben a Táborállás parkban felállított katonaiemlékműnél emlékeztek meg a katonai szolgálat közben hősi halált halt katonákról.

Az ünnepségen résztvevőket Soós Lajos nyá. alezredes a Veterán Repülők és EjtőernyősökVeszprémi Egyesületének elnöke köszöntötte. Beszédében elmondta, hogy ahagyományoknak megfelelően augusztus 15-e a Repülő Fegyvernem Napja alkalmat ad arra,hogy megemlékezzenek a hősi halált halt magyar katonákról és tisztelegjenek azok emlékeelőtt, akik az életüket áldozták fel a hazáért.

Az ünnepi beszédet Simon-Jójárt Sándor nyugállományú repülő ezredes, a MATASZVeszprém Megyei Egyesületének elnöke mondta. Beszédében kiemelte, hogy az emlékmű a"Hősi halált halt magyar katonai repülők emlékére" épült a város önkormányzatának atámogatásával és lett átadva 1993. augusztus 14-én. Az emlékmű előtt tisztelettel emlékeznek"a nagy elődökre, a levegő uraira, elhunyt bajtársaikra és mindazokra, akik a legdrágábbat, azéletüket áldozták katonai feladataik teljesítése közben. Emlékezünk rájuk, a parancsnokokra,pilótákra, a műszaki és kiszolgáló bajtársaikra, akik nem ismertek lehetetlent és tették adolgukat a repülés biztonsága, a feladatok sikeres végrehajtása érdekében...Nemfeledkezhetünk meg hősiességükről, amellyel minden alkalommal bizonyították a katonairepülés fontosságát."

Az egykori ezredparancsnok napjainkról elmondta: "Hiszem és vallom, hogy mindenféletechnokratikus váltás, változás közepette is első helyen kell, hogy az ember álljon. Az ember,aki magas szintű szakmai tudással, kiváló fizikai képességekkel kell, hogy rendelkezzen." "Nem irigylem az aktív szolgálatukat töltő katonákat, hiszen a Légierő haderőnem totálisátalakításának, átszervezésének napjait, hónapjait, éveit élik át. Miközben végzik a kiképzési és hadműveleti feladataikat, készültségi szolgálattal védik hazánk légterét.... Különszabályozott idősben, rotációs rendszerben biztosítják a NATO köteléken belül a Baltiországok légtérvédelmét. Kijelölt alakulatok katonáival határvédelmi feladatokvégrehajtásában vesznek részt, Magyarország déli határszakaszán."

Simon ezredes a beszéde végén a aktív katonák felé fordulva kihangsúlyozta: "Ti, akik, élethivatásként választottátok a haza védelmét, őrizzétek és soha ne feledjétek a magyarkatonai repülés hőseinek, bajtársaitoknak emlékét. Isten éltesse a Légierő haderőnem napján akorábban és a jelenben szolgálatot teljesítők népes seregét!"

A beszédet követően a sok száz katonai áldozat neve közül haragszó kíséretében most harminchat katona neve hangzott el. A neveket fiatal kadétok olvasták fel. Ez csupán néhány név azok közül, akik 1910 után a szolgálatuk teljesítése közben vesztették az életüket és csatlakoztak a "nagy égi kötelékhez." Az elhunyt katonákért Szabó György alezredes kiemelt református lelkész mondott imát. Imájában elmondta, hogy amikor egy emlékmű előtt fejet hajtunk, akkor a múltunk és jelenünk előtt tisztelgünk. Kegyelettel tudunk emlékezni azokra a bajtársainkra akik már nem lehetnek közöttünk és akik a hazáért feledhetetlent cselekedtek. Vegyünk példát róluk és adjanak erőt a jelen katonáinak a haza védelméhez. Általuk így egyszer mi is hősökké válhatunk.

Az ünnepi megemlékezés koszorúzással, majd a magyar takarodó hangjaival zárult.

A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete nevében Simon-Jójárt Sándor elnök helyezte el a megemlékezés koszorúját.
( Demeter Ferenc írása )

A Veszprém Televízió riportja a tisztelgésről.