Tartalékosok Napja

2021.10.04

Tartalékos katonák ünnepe Veszprémben

A Tartalékosok Napja alkalmából ünnepi megemlékezést tartott a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete pénteken a Városi Művelődési Központ kamara termében.

A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete egyike azoknak, amelyek 2001-ben a megalakulást meghirdető országos szövetség felhívására megértették a feladat fontosságát a katonai nevelésben és megkezdték a tartalékos katonai szervezet felépítését. Az ünnepség résztvevőit Csutorás Gábor nyugállományú alezredes köszöntötte, kiemelve azt, hogy a MATASZ számára az elmúlt 20 év azt bizonyítja, hogy a katonai feladatok ellátásának biztosításához szükség van a tartalékos szervezet tevékenységére.

Tóth Lajos László nyugállományú törzszászlós a MATASZ országos elnökségének tagja az országos vezetés nevében köszöntötte a megyei egyesület tagjait. Kiemelte, hogy az országos szövetség napjainkra olyan szervezetté vált, amely minden megyében jelen van és az önkéntes civil szférának meghatározó tényezője. Ezt lehet elmondani a Veszprém megyei egyesületre is, ahol az általános iskolában tanuló fiatalok honvédelmi képzésében példaértékű munkát végeznek.

Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes az egyesület elnöke a köszöntő beszédében elmondta, hogy büszkék azokra az aktív, a nyugállományú, valamint civil tagjaikra, akik a szabadidejüket feláldozva készen állnak részt vállalnak a hadsereg és a társdalom közötti kapcsolatok egyre szorosabbá tételében. Emlékeztetett arra, hogy az egyesület fő feladata a hagyományápolás mellett, az új generáció tagjainak honvédelmi nevelése és ezt segíti az egyesületnél már évek óta tartó apród-, valamint a megyében jelenleg induló kadét program.

Az ünnepi megemlékezést Balassa Endre nyá. zászlós tartotta. Beszédében kiemelte, hogy a mai napon vissza kell emlékezni arra, hogy 20 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az a igény, hogy szükség van egy olyan közegre, ami társadalmi hídként szolgál a honvédség és a polgári élet szereplői között. Veszprém ebben a feladatban úttörő szerepet játszott, mert Kovács László nyá. alezredes felvállalta a szervezést és megalakította a MATASZ Veszprémi Szervezetét.

Az eltelt időszak alatt sok olyan esemény történt, ami bebizonyította a szervezet életképességét. Elindítottuk a Doni Emléktúrákat, ami a napjainkra már országossá vált. Jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk a megyei kormányzati hivatallal, akik az eredményeinket elismerve csapatzászlót adományoztak. Megvalósítottuk a fiatalok honvédelmi képzését, az országban egyedül álló módon foglalkozunk az Apród Program keretén belül az általános iskolásokkal.

Nagyon jó együttműködésünk van a német bajor tartalékos szervezettel, valamint az olasz alpini hegyivadászokkal. Rendszeres találkozásaink a katonai hagyományok, a világháborús emlékek őrzését segítik. A húsz év sok olyan eredményt hozott, amit érdemes megőrizni és továbbadni a fiatal nemzedéknek - hangsúlyozta Balassa Endre.

Az ünnepség a kezdetekben résztvevők, valamint napjaink önkéntesei munkájának elismerésével zárult.

A Magyar Tartalékosokért Emlékérem arany fokozata kitüntetésben részesült, Takács Szabolcs kormánymegbízott, valamint Neveda Amália az Agóra igazgatója.

Ezüst kitüntetésben két, bronz kitüntetésben négy fő részesült.

Többek között kitüntetést kapott Veszprém város egykori polgármestere, a MATASZ Veszprémi alapszervezetének alapító tagja Debreczenyi János.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete nevében tisztelttel köszöntök minden kedves meghívott vendégünket és egyesületünk tagságát, szimpatizánsait. Köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat és eljöttek hozzánk az ünnepi megemlékezésre.

A Tartalékos Honvédek Napja hivatalos állásfoglalás szerint október 4. napjára esik. Azokra a katonákra, tartalékosokra emlékezünk, akik civil életük, munkájuk mellett esküt tettek a haza fegyveres védelmére.

A tartalékos katonákon kívül emlékezünk a 20 évvel ezelőtt megalakult Magyar Tartalékosok Szövetségére, annak alapító tagjaira és elhunyt bajtársainkra, egykori tagtársainkra. Megköszönjük az ő áldozatvállalásaikat, küzdelmeiket Adózzunk emléküknek néma főhajtással! Jó szívvel emlékezünk a megalakulástól kezdve meglévő és azóta belépett új tagjainkra, rátok. Büszkék vagyunk mindazokra, akik napjainkban szerepet vállalnak a társadalom és a Magyar Honvédség közötti kapcsolat erősítésében, egyesületi feladatok végrehajtásában. Tisztelettel tekintünk rátok, akik a civil munkátokat becsülettel ellátva, szabadidőtöket feláldozva, vállalkoztok arra, hogy teljesítitek az önként vállalt feladatokat, az utánunk következő nemzedékeknek pedig, átadjátok megszerzett katonai tudásotokat, tapasztalataitokat.

Nem feledjük hagyományainkat az együvé tartozás, egyesületbe tartozás fontos és nélkülözhetetlenvezérlő elveit. Munkánk végzésében továbbra is első helyen kezeljük a Magyar Honvédség képviseletét, feladatainak segítését, értékeinek megőrzését. Töretlenül, magas szinten, következetesen végezzük a ránk bízott kadétok, apródok, az új generáció nevelését. Mindezt tesszük a becsület a tisztesség, a rend és fegyelem jegyében!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kedves Tagtársaim, Bajtársaim!

A Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének megalakulása 20. évfordulóján, a Tartalékos Honvédek Napján elnökségünk nevében tisztelettel köszöntelek benneteket.

Köszönöm végzett munkátokat, aktivitásotokat, egyben kérem, hogy segítsetek bennünket, tisztességgel, becsülettel végezzétek kapott és önként vállalt feladataitokat. Ehhez kívánok mindenkinek nagyon jó erőt, egészséget és sok boldogságot.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Veszprém, 2021.10.01. Simon-Jójárt Sándor János nyá. ezds. elnök

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete