Számvetés

2024.03.05

Tartalékosok számvetése az elmúlt évről

A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete március 1-én megtartotta az alapszabályában előírt

2023. évi beszámolóját. Az egyesület vezetése szerint a tagság egy meglehetősen nehéz

gazdasági évet tudhat maga mögött.

A közgyűlés a meghívóban meghirdetett időpontban és napirendi pontokkal került

megtartásra. A beszámolót az egyesület elnöke Demeter Ferenc a jelnlévőknek Power Point

formában mutatta be. A közgyűlés résztvevői ezért képekben is követhették a végrehajtásra

került feladatokat. (a beszámoló a honlapon megtalálható)

Az egyesület elmúlt évi gazdálkodását a Felügyelő Bizottság nevében Varga-Szemes Éva

értékelte. Elmondta, hogy az első negyedév jelentős pénzmozgását követőn a pénzforgalom

szinte nullára esett vissza. Az év elején a DON-80 Emlékmenet országos megnyitójának a

költségeit központi támogatással kifizettük és ezt követően, mivel nem volt bevétele az

egyesületnek, csak a kötelező kiadásokat tudtuk teljesíteni.

Az év végére az egyesület bankban lévő tőkéje 100 ezer forint alá csökkent. Ez kritikussá vált

olyan szempontból, mert ha csak a banki kötelező kiadásokat nézzük - amit fizetnünk kell

ahhoz, hogy megmaradjon a Törvényszék általi bejegyzésünk- a működtetéshez biztosítani

kellett egyéb forrásból is bevételeket.

A közgyűlés második részében a tagság 2024. évi Programtervet vitatta meg. A tervezet

beterjesztői hangsúlyozták, hogy a tervezet éves szinten több változást is hozhat és ez abból

adódik, hogy az együttműködő szervezetek, de az országos központ éves tervezése sem

ismert. A mostani éves tervet a jelenlegi vezetés 2025. február végéig készítette el, ahol

előreláthatólag már tervezhető a következő egy év és azt a következő közgyűlés el is

fogadhatja.

A közgyűlés végén a 2023-ban végzett lelkiismeretes munkája elismeréséért Demeter Ferenc

elnök Siklósi Sándor nyá. alezredesnek átadta a Magyar Tartalékosokért Emlékérem ezüst

fokozata kitüntetést.

Demeter Ferenc írása