Sok kis lépéssel.

2024.01.28

Sok kis lépéssel a történelmi emlékezetért

Fiatalok és idősek, katonák és kadétok, valamint civilek összesen százötvennégyen vettek

részt a DON-81 Emlékmenetben. amelyet a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete és a

VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Ajka közösen szervezett meg a január

26-i pénteki napon.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere a január 9-én kiadott

köszöntő levelében a következőket írta: " A doni harcokra való megemlékező menetek

minden egyes lépése a kétszázezer Don kanyart megjárt honfitársunk előtt tiszteleg.

Kétszázezer magyar kik közül csak keveseknek adatott meg hogy élve, vagy testi-lelki sérülés

nélkül érjen haza. Az önök által elhelyezett mécsesek lángja jelzőfény apáink és nagyapáink

értékrendje és a jövő nemzedéke között."

A DON-81 Emlékmenetel a szervezők a vármegyében ezt a gondolatot igyekeztek életre hívni

akkor, amikor Ajka térségében több mint százharminc fiatal kadéttal vállalták fel teljesíteni a

26 kilométeres útvonalat. És itt lehet számolni(!), hogy a veszprémi menet hány lépéssel is

járult hozzá a 2024. évi történelmi tisztelgéshez.

A Bakony menetszázad megalakítása január 26-án reggel 08.00 órakor Devecserben történt

meg. A megalakult század a devecseri emlékparkban lévő világháborús emlékmű előtt

sorakozott fel. A honvédelmi miniszter levelének felolvasását követően Ferenczi Gábor,

Devecser város polgármestere köszöntötte az emlékmenet résztvevőit. Beszédében kiemelte,

hogy nagy öröm napjainkban sz, hogy tisztelettel megemlékezhetünk a Don kanyarban történt

tragikus eseményekről. Azokról a katonákról, aki a hazától távol, parancsra teljesítettek

szolgálatot és váltak áldozatokká.

A koszorúzást és mécses gyújtást követően rendőri kísérettel kezdte meg a DON-81

Emlékmenet az egynapos útját. A következő településen Pusztamiskén, Poór Zoltán

polgármester fogadta az emlékmenet résztvevőt. Az önkormányzattal történt közös

megemlékezés és koszorúzást követően a település lakói teával és zsíroskenyérrel látták

vendégül a menetben résztvevőket.

A század következő megállóhelye Erzsébet major volt, ahol minden résztvevő megkapta az

egységes úti élelmezési csomagját, feltölthette a kulacsát friss teával, elfogyaszthatott egy

kávét és elindulhattak az ismeretlen hét kilométeres erdei útra. (Azért ismeretlen, mert a

bejárások ellenére az előző napok esőzései az alapos tervezés ellenére is sok meglepetést

tartogathattak.)

A század következő állomása Halimba volt, ahol Kovácsné Véber Eszter Halimba

polgármestere fogadta az emlékmenet résztvevőit, vett részt a közös megemlékezésen és

koszorúzáson. A kis ünnepséget követően a település kellemes környezetet biztosított a

pihenésre, felfrissülésre a művelődési otthon kertjében és kínálták meg a résztvevőket friss

teával.

Az emlékmenet következő állomása Ajka- Padragkút volt, ahol a kis bányász település

nyugdíjas szervezete várta és látta vendégül pogácsával az emlékező csapatot. Itt két helyen

tartottak megemlékezést és gyújtottak gyertyát a világháború áldozatainak emlékére.

Az emlékmenet utolsó állomása Ajka, a Templom domb volt ahová látványos fáklyás

bevonulással érkezett meg a DON-81 megemlékező menet.

A megemlékezés a református templom harangjának megkongatásával kezdődött és egy, a

doni szenvedést időző verset követően az ünnepi beszédet Szénási Jenő ezredes, a Magyar

Honvédség Légierő Parancsnokság vezető szakreferense mondta. Beszédében kiemelte, hogy

a rosszul felszerelt 2. Magyar Hadseregnek esélye sem volt arra, hogy a 200 kilométeres

védvonalat sokáig tartani tudja. A szovjet csapatok a támadást jól időzítették, jelentős

személyi és technikai veszteséget okoztak a magyar csapatoknak.

Az ezredes hangsúlyozta, hogy az ott harcoló katonák egyszerű emberek, apák, fiúk, testvérek

voltak, akik a körülmények miatt váltak áldozatokká, majd hősökké, és ezért ezekre

kötelességünk megemlékezni. Kérte a jelenlévő fiatal nemzedéket, hogy erre a

kötelezettségükre mindig emlékezzenek.

Az ünnepség koszorúzással zárult. A rendezvénysorozat zárásaként Simon-Jójárt Sándor

nyugállományú ezredes megköszönte a VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és

Kollégium-Ajka fiatal kadétjainak a kiemelkedő helytállását, a reményét fejezte ki annak,

hogy ez a rendezvény hozzájárult a történelmünk megismeréséhez, hagyományaink további

ápolásához. Külön köszönetet mondott az önkormányzatoknak, a honvédségi szervezeteknek,

valamint a civil támogatóknak a rendezvény megtartásához nyújtott segítségükért.

Demeter Ferenc írása