Parcellakő elhelyezése a Sümegi temetőben

2022.09.22

Információs parcellakövekkel jelöli meg a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) az ország azon

temetőit, amelyekben a Nemzeti Sírkert részeként védett sírok találhatók. Szeptember 13-án

Sümegen folytatta a tavasszal megkezdett rendezvénysorozatot, parcellakövek elhelyezésével,

amelyen a MATASZ képviseletében vettem részt. Ezen kövek elhelyezésével a nemzeti

emlékezet és emlékezés fenntartása a kitűzött cél. Emlékezés azokra az állampolgárokra, akik

munkásságukkal, életükkel, tudásukkal példaértékűt tettek hazánkért, Magyarországért. Ez

egyben azt is szolgálja, hogy a jellel ellátott temetőkben, emlékhelyeken az odalátogató

polgárok tájékozódhassanak, az ott nyugvó nagyságokról, egykori nagyszerű

polgártársainkról.

Végh László polgármester megköszönte, hogy a NÖRI ebben az évben gondolt Sümeg

városára, ahol öt védett sír található. Itt emlékezhetünk Kisfaludy Sándorra a költő és

múzsájára, Szegedy Rózára, valamint Kisfaludy Móric honvédezredes, dandárparancsnokra az

1848-as katonatisztre, dr. Felletár Emilre gyógyszerészre, az Országos Bírósági Vegyészeti

Intézet alapító első főigazgatójára és Bozó Pálra szintén 1848-as katonatisztre.

Móczár Gábor a NÖRI főigazgatója beszédében kihangsúlyozta, hogy "Ők azok, akik

mindannyiunknak példát adhatnak. Példát hősiességből, példát hazaszeretetből, példát

elhivatottságból, példát kitartásból és példát szakmai alázatból. Olyan személyek, akik

hozzájárultak ahhoz, hogy mi, magyarok, itt a Kárpát-medencében ezer éve

megmaradhassunk és gyökereinket egyre mélyebbre ereszthessük. Olyan személyek, akik a

múltban elért eredményeikkel irányt mutatnak nekünk a jövőre is. Ilyen személyek

nyugszanak itt, Sümegen is."

Az ünnepi alkalomból Navracsics Tibor területfejlesztésért és uniós források felhasználásáért

felelős miniszter, beszédében a nemzeti megemlékezés és emlékezet, a példaadás kiemelt

jelentőségéről szólt. Utalt rá, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy évről évre

essenek ki emlékezetünkből emberek és elfelejtsük őket. Kiváló személyek tűnhetnek el a

nemzeti emlékezet életéből, amelyben szomorú az eltűnés ténye, de még szomorúbb, hogy ők

már nem tudnak példát mutatni nekünk és a most felnövekő generációknak. Kötelességünk,

hogy tisztelegjünk életútjuk előtt, emlékezzünk rájuk és merítsünk erényükből példát,

kegyelettel emlékezzünk rájuk.

Az ünnepség végén közösen átadták a parcellakövet Sümeg városának és a nagyközönségnek.

Simon-Jójárt Sándor János nyá. ezds. elnök

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete

foto: SJSJ