Miniszteri tájékoztató Veszprémben

2021.06.15

Miniszteri tájékoztató Veszprémben

Benkő Tibor honvédelmi miniszter csütörtökön nyugállományú katonákkal és nyugdíjashonvédségi közalkalmazottakkal találkozott az Agóra színháztermében, ahol általános tájékoztatást adott a honvédség jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni feladataikról. 
A miniszter a bevezető beszédében elmondta, hogy az elkövetkezendő hónapokban az ország valamennyi régiójában és Budapesten is találkozik a régi bajtársakkal és a térségben működő nyugdíjas egyesületek, klubok vezetőivel. A fórumok megtartásával a HM vezetése aktuális információkhoz kíván jutni a honvédségtől nyugállományba került katonákról, polgári alkalmazottakról. 
A fórum első részében Benkő Tibor tájékoztatást adott a honvédség jelenlegi helyzetéről, a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán tervezett technikai fejlesztésekről, a katona életpálya modell helyzetéről, valamint a tartalékos katonai szolgálat új formáinak bevezetésével kapcsolatos tapasztalatokról.
 A miniszter elsősorban a tartalékos szolgálatra történő felkészítésben, a fiatalok honvédelmi képzésében, a középiskolákban bevezetésre kerülő Kadét Programok lebonyolításában kérte az idős, sok katonai tapasztalattal rendelkező tartalékos katonák segítségét. Ez azért fontos, mert hiába a technikai fejlesztés, ha annak kezelésére nincs kiképzett állomány. A fiatalok megnyerése a tényleges, vagy a tartalékos katonai szolgálat vállalására nagyon fontos kritériuma a honvédelem minőségi fejlesztésének. 
A közel két órás tájékoztatót követően lehetőség volt kérdések feltételére. Soós Lajos, a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesületének elnöke a szociális ellátás kapcsán, a megyében élő honvédségi nyugdíjasok részére, nyugdíjas ház létrehozását, valamint az egyének támogatási rendszerének bővítését kérte. Javasolta azt, hogy az egyenruha viselésére vonatkozó előírásokat újra kellene szabályozni, és a nyugdíjasok egyenruhához való jutását a HM nagyobb mértékben segítse. Szolnoki János, a Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományúak Klubja elnöke rövid tájékoztatást adott a nyugdíjas szervezetük munkájáról. Külön kiemelte azt, hogy a pandémiás helyzet miatt négy tagtársuk halálozott el. Az elnök a klubbal kapcsolatban elmondta, hogy a szervezetük az idén ünnepli megalakulásának ötven éves évfordulóját és a taglétszámuk az előző évekhez hasonlóan alakult, de a klub tagságának átlagéletkora egyre emelkedő tendenciát mutat. 
Simon-Jójárt Sándor, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének elnöke egyetértését fejezte a miniszterrel abban, hogy a fiatal kor az, amikor az emberek a legfogékonyabbak a honvédelem ügye iránt. Az egyesületük ezért indította el évekkel ezelőtt az Apród Programot, ahol általános iskolás gyerekeket szakköri foglalkozás keretében igyekeznek bevonni a honvédelmi oktatásba. Kérte a minisztert, hogy segítsen eljárni a város vezetése felé abban, hogy a két és fél éve Kecskeméten előkészített helikopter végre hazakerülhessen, a város biztosítson az ezrednek emléket állító a technikának méltó helyet. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 2023 Veszprém Európa kulturális Fővárosa rendezvényeire készül. Kérte, hogy a HM vezetése segítse az itt élő katonákat és nyugdíjasokat, hogy ezen az ünnepen a katonaművészet is megjelenhessen, és bemutassa sokszínűségét a városba érkező vendégeknek. A több mint egy órát tartó fórumon a jelenlévők a további kérdéseikkel, javaslataikkal a hagyományápolással, klubok finanszírozásának kibővítésével, a szociális ellátás szélesítésével foglalkoztak.

Demeter Ferenc írása