Megemlékezés

2022.05.20

Emlékezni az elesettekre mindannyiunk felelőssége. A Német Hadisírgondozó Népi Szövetség (VDK e.V.)  a 2022-es évben a magyar partnerével közösen két helyszínen, Veszprémben és Nagykanizsán szervezi a német-magyar katonatemetők karbantartási és állagmegóvási munkálatait. A veszprémi munkálatok befejezését követően civilek és katonák záróünnepség keretében emlékeztek meg a háborúk áldozatairól. Az állag megóvási munkákat Veszprémben tíz német, és tíz magyar katona 2022. május 09. és 20. között végezte el. A koszorúzással egybekötött záró ünnepségen Kovács Imre nyá. ezredes, a Német Hadisírgondozói Népi Szövetség magyarországi megbízottja köszönte meg azt a lelkiismeretes munkát, amit a katonák a temető állagmegóvása érdekében végeztek. Kovács Imre a megemlékező beszédében elmondta, hogy a veszprémi temetőben 4100 német katona kapott nyughelyet. Ezeket a katonákat a sors az életük legszebb éveiben fosztotta meg a legdrágábbtól az életüktől, és ezért ezt soha nem szabad elfelejtenünk. Meg kell őriznünk a halottaink emlékét, ami a mi felelősségünk. A család felelőssége a személyes kötödések megtartása, a pedagógusoké az, hogy az ismeretközlésekkel a fiatal generáció is érezze a lelki érintettségét. A történelmi tanulságok levonásával adhatunk a következő generációknak elég biztatást a hasonló tragikus helyzetek elkerüléséhez. Az elvégzett munkával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a német és magyar katonák a veszprémi temetőben az emlékezetnek tettek sokat az által, hogy olvashatóvá váltak a háborúban elesett katonák nevei. A munkájuk közben el lehetett gondolkodni a háborúról, arról az értelmetlen küzdelemről, ami az itt nyugvóknak a soruk beteljesedését jelentette. 

Kovács Imre köszönetet mondott azoknak, akik a munkájukkal segítették azt, hogy a múltunk

ne csak emlék maradjon, hanem a jövő világának olyan bázisa, amelyre építeni lehet. Az ünnepi megemlékező beszédet Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere mondta. Beszédében emlékeztetett arra, hogy amikor a háborúban elesett katonákra emlékezünk, az egyetemes emberi kötelezettségünknek teszünk eleget. A veszprémi német-magyar katonai temető 27 éve biztosít méltó környezetet arra, hogy fejet hajtsunk az elhunyt katonák előtt. A Német Hadisírgondozói Népi Szövetsége több mint 40 államban 2 millió katonai sírt gondoz. A szövetség kezdeményezésére jött létre ez a katonai temető is, ahol német és magyar katonák nyugszanak. Temető biztosítja a még élő hozzátartozóknak azt a lehetőséget, hogy a katonáik emlékét tisztességgel, méltó körülmények között őrizzék. Az a összefogás ami a sírok megújításában a két nép között megvalósult, reményt adhat ahhoz, hogy ez a béke megőrzéséhez is elég erőt biztosíthat. Különösen fontos ez számunkra egy olyan történelmi helyzetben, amikor keleti határaink túloldalán ismét pusztító háborúk zajlanak, amelyek nem kímélik sem a katonák, sem a polgárok életét. Hiszünk abban- mondta - hogy a sírok mélyén nyugvó katonák a halálukkal nem némultak el örökké. Hősies helytállásuk példát mutathat ma is, és a sírjukon lévő kereszt pedig beszédes jel lehet mindannyiunk számára. A pusztító háború nem jelent megoldást az élet problémáira. Ők, akik az életükben a népüket, a hazájukat szolgálták a harctéren, Európa békéjének fontosságára figyelmeztetnek most a halálukban. Tisztelet a háborúban elesett német és magyar katonáknak, aki nemes szolgálatukkal járultak hozzá napjaink békéjéhez! Oláh Emil ezredes, protestáns tábori lelkész imájában arra utalt, hogy a gyűlölet, a bosszú, a kirekesztettség és a megkülönböztetés nem lehet megoldás az emberek problémáinak a  megoldására. Az Isten az evangéliumokban mindig arra figyelmeztetett, hogy az ítélkezés az ő és nem a halandó ember faladata. A német katonák képviseletében Stefan Picht főtörzsőrmester mondott emlékbeszédet és köszönetet a város önkormányzatának az elesett katonák emlékének a megőrzésért. Az ünnepség záró részében katonák és civilek helyezték el a megemlékezés koszorúit, és tisztelegtek a katonai emlékmű előtt. A MATASZ Veszprém Megyei Egyesület koszorúját Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes, az egyesület elnöke helyezte el. A rendezvény a Volt egyszer egy barátom, valamint a Magyar Takarodó- kürt hangjaival zárult.

Demeter Ferenc nyá. alez. alelnök

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete