Megemlékezés az Aradi Vértanúkról Balatonfűzfőn

2019.10.05

MEGEMLÉKEZÉS AZ ARADON VÉRTANÚ HALÁLT HALT HONVÉDTÁBORNOKOKRÓL

..."A szabadság nem örök. A szabadságot meg kell védeni, nem csak beszélni kell róla, mint a politikusok, hanem mindenkinek a maga posztján folyamatosan küzdenie kell érte. És ez nem megy máshogy, csak hazaszeretettel." idézte Dr. Csutorás Gábor ny. alezredes Sebastiano Faverot az olasz Nemzeti Alpini Szövetség elnökét a Balatonfűzfő tobruki városrésznél lévő  haranglábnál az aradi vértanúk emlékműve előtt, ahol az emlékezés virágainak elhelyezésekor a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola apródjai álltak díszőrséget. A rendezvény alatt a Bocskai István Református Iskola apródjai alkották a díszsorfalat.

Tisztelt Emlékezők!

1849. október 6 -- át nem ünnepnapként jegyeztük fel a magyar történelem lapjaira. A 13 honvédtábornok Aradon történt kivégzésével a magyar forradalom és szabadságharc végérvényesen elbukott.

1848-ig nem volt magyar honvédsereg. A magyar katonák az uralkodóra, a császárra tettek esküt, az uralkodóház érdekeit, politikáját képviselték, azért küzdöttek, harcoltak a különféle csatákban, háborúkban hazánkon kívül is. A független magyar kormány megalakulásával vált lehetővé, hogy a katonai esküjüket a magyar alkotmányra tegyék le honvédjeink.

A történelem fricskát mutatott katonáinknak. Nem szoktunk erről beszélni, bár néhány író, film utalt a nagy dilemmára. A magyar katona a haza hívó szavára azok ellen a bajtársai ellen kellett, hogy harcoljon, akikkel eddig - esetleg idegen földön - együtt teljesítette kötelességét. Döntenie kellet, hogy a hazáját védi, vagy az uralkodó érdekeit. Ez volt a nagy dilemma.

A jó döntéshez, amit az aradi 13-ak is meghoztak, a legszentebb dologra volt szükségük. A hazaszeretetre. A katona szent kötelessége a haza védelme. Tekintet nélkül az uralkodói, vagy pártpolitikai érdekekre. A hazaszeretet ezek fölött álló dolog.

Sajnos a politika sokszor beleavatkozott a hadviselésbe a történelem során. Vegyük például az 1849. májusi eseményeket, amikor az ellenség üldözését azért kellett abbahagyni, hogy a politikusokat kielégítve előbb Budát foglaljuk vissza, ne pedig a menekülő ellenséget üldözzük ki az országból, ami egyik fő okként a szabadságharc bukásához vezetett.

A politikai rendszerek, pártok jöttek, mentek, a haza pedig nem változott most is vannak polgárai, tekintet nélkül politikai, faji, vallási, társadalomban betöltött szerepükre, vannak határai, amik sérthetetlenek, kultúrája, hagyománya és hadd ne soroljam. A hazaszeretet, mint már mondtam mindenek fölött áll. Nincs baloldali, jobboldali, katolikus, református, vagy bármilyen etnikai vonatkozású hazaszeretet. Egy van, amit a honvédsereg tábornokai, sok ezer császári királyi katona és nemzetőr vallott, hiszen nekünk katonáknak mindig ugyanaz volt a küldetésünk a haza és polgárai megvédése minden ellenség ellen.

Az aradi 13 honvédtábornok is ezt cselekedte. Dicsőség nekik!