Megemlékezés a német katonai temetőben.

2020.10.08

Megbékélés a sírok felett

Megemlékező ünnepséget tartottak hétfőn Veszprémben a Vámosi úti temetőben annak tiszteletére, hogy 1995-ben adták át a német katonai temetőt, és helyezték végső nyughelyükre a világháborúban elesett német katonákat.

A negyedévszázados megemlékezést a MATASZ hagyományőrző tagozata szervezte. Az ünnepségen megjelent civileket és katonákat a tagozat vezetője, Kovács Imre nyugállományú ezredes a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség magyarországi megbízottja köszöntötte.

Az ünnepi beszédet őexelenciája Johannes Haindl Németország Magyarországi Nagykövete tartotta. Beszédében emlékeztetett arra, hogy a világháborúban elesett katonák felkutatása és eltemetése mind az elesettek és mind a hozzátartozók felé, a most élő nemzedék erkölcsi kötelessége. Ez a kegyeleti tevékenység Kelet-Európában berlini fal ledőlését követően kezdődhetett el. A térségben több mint 500 ezer német katona maradványai lehetnek. Magyar területen is jelentős azoknak a katonáknak a száma, akik meghaltak, majd névtelen sírokba lettek eltemetve.

Ezeknek a katonáknak saját egyénisége, sorsa, családja, felesége, szülei voltak. A fiatal katonák nem élhették meg álmaik megvalósulását, ezért a róluk való megemlékezéssel nyerhetik el a lelki békéjüket.

A nagykövet kiemelte, hogy szerencsések vagyunk, mert 70 éve békében élhetünk, és ezért a vezetőknek és az átlagembereknek is sokat kellett tenniük. Szerinte le kellett vonni a tanulságokat a történelemi tévedésekből és el kell kerülni a hibás döntéseket.

A politikus felhívta a figyelmet arra, hogy napjainkban a béke legfőbb veszélye lehet a nemzetállami önzés, ami egyre inkább előtérbe kerül és alááshassa az európai békefolyamatokat. Az elesett katonák sírjai kell, hogy emlékeztessenek arra, hogy nem szabad utat adni az önzésnek és az erőszaknak.

Brányi Mária, Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere ünnepi beszédében felelevenítette a német katonatemető létesítésének történetét. A végleges befejezés 1995-ben volt és ekkor 4065 német katona került végleges nyughelyére.

Az alpolgármester emlékeztetett arra, hogy a biblia szerint a a holtak eltemetése az utódok isteni kötelessége. Ennek a kötelezettségének tett eleget az önkormányzat, amikor a halottak végre a megszentelt földben nyugalomra lelhettek. Haláluk nem volt hiába való, mert sorsukról és tettükről megemlékezünk és ez lehet a jövőbeni béke záloga.

Az ünnepség ökumenikus imádsággal és a Veszprémi Német Klub énekkarának műsorával folytatódott.

Az ünnepség végén a síroknál az állami, katonai és civil szervezetek képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének koszorúját Simon-Jójárt Sándor nyá. ezredes elnök és Balassa Endre nyá. törzszászlós helyezte el.