MATASZ VME Közgyűlés

2022.03.17

Évet zártak Veszprémben a tartalékosok

A civil törvényben meghatározottaknak megfelelően a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének tagjai közgyűlésen zárták le 2021-es évet és fogadták el az előttük álló időszak feladatait.

A közgyűlésen résztvevők az első két napirendi pont során az egyesület elnökének, Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes beszámolóját vitatta meg az egyesület elmúlt évi munkájáról és pénzügyi helyzetéről. Az elnök hangsúlyozta, hogy az értékelést írásban minden egyesületi tag időben megkapta, így mindenkinek lehetősége volt a tartalmának áttanulmányozására.

Az elnök szóban kiegészítette a beszámolót azzal, hogy az éves feladat végrehajtását nagyban befolyásolta az ország járványügyi helyzete. A kormány szigorító intézkedései miatt, a tervezett programokból többet elkellett halasztani. Egyedül a nyári időszak volt az, amikor a szabadtéri rendezvényeket biztonságosan meg lehetett tartani. Az iskolákba történő belépés szinte az egész évben le volt korlátozva, ezért az Apród Program több tervezett foglalkozása elmaradt. Jelentős eseménynek mondható az, hogy egy új tagozattal bővült az egyesület, a keszthelyi tartalékosokkal. A főleg fiatalokból álló csoport, nagyon nagy aktivitást mutat a szabadidős, mozgással járó rendezvények szervezésében. Kérte ennek az aktivitásnak a megtartását, amelyet a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete pedig, igyekszik támogatni a team önálló kezdeményezéseit.

Az egyesület gazdálkodásával kapcsolatban kiemelte, hogy jelentős az összeg, amit a HS jóvoltából eszközök, állandó anyagok vásárlására tudtunk elkölteni. Az elmúlt évi beszerzéseket követően rendelkezünk a táborozásokhoz szükséges sátrakkal és a fiatalok lövészeti felkészítéséhez beszereztünk öt légfegyvert is. Az egyesület egyik kiemelt feladatához a Doni Emlékmenet végrehajtásához az ernyő szervezeteink sajnos nem tudtak megfelelő anyagi támogatást kapni. A jövőre vonatkozóan azt látják, hogy a következő évi emléktúrát már képtelenek lesznek önálló pénzügyi fedezetből megrendezni.

Az elmúlt évi beszámoló elfogadását követően a 2022. évi program és pénzügyi terv került ismertetésre. A pénzügyi terv esetén a tagság megerősítette azt, hogy az egyesületi forma felvétele helyes volt azért is, mert lehetőségünk van más hivatalos helyre is pályázni. Ilyen a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA), ahonnan a szervezet működtetésére az elmúlt évben 300 ezer forint támogatást kaptunk. A közgyűlés utolsó napirendi pontjaként személyügyi kérdésben döntöttek. Mivel a taglétszám meghaladta az 50 főt, az országos küldöttértekezletre az egyesület két fő delegálásra vált jogosulttá. Az elnökség előzetes véleménye az volt, hogy az egyesület női tagozata legyen az, amely delegáltat adja. Ennek megfelelően a tagozat vezetőjét Demeter Ferencné nyá. ftörm-t javasolta a vezetőség, amit a tagság egyhangúlag elfogadott.

A közgyűlésen nem feledkeztek meg a közeli Nőnapról sem. A szóban történt köszöntés mellett a tagság hölgy tagjait egy-egy szál virággal lepték meg.

Demeter Ferenc nyá. alez. alelnök