Kitüntetések a Tartalékosok Napján

2021.10.08

A Magyar Tartalékosok Szövetsége országos elnöke Széles Ernő dandártábornok, köszönetét fejezi ki, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesületének hosszú éveken át nyújtott támogatásért, ezért a Tartalékos Honvédek Napja alkalmából, emlékérmeket adományozott.

a "Magyar Tartalékosokért Emlékérem" arany fokozata kitüntetésben részesül:

Takács Szabolcs kormánymegbízott úr, a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetője,

Neveda Amália úrhölgy, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója, amely intézmény, a "Minősített Közművelődési Intézmény" cím tulajdonosa 2019. év óta,

a "Magyar Tartalékosokért Emlékérem" ezüst fokozata kitüntetésben részesül:

Juhász Attila nyugállományú zászlós úr, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének tagja, a a Gyulaffy apródszakasz oktatója

Szabó Attila nyugállományú zászlós úr, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének tagja,

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete elnökségének határozata alapján, Jubileumi - névre szóló - Emlékérmet adományoz 20 év után - kérem szíveskedjenek felállni - elhunyt bajtársunknak, a Magyar Tartalékos Szövetség és az egykori Veszprémi szervezet alapító elnökének, Kovács László nyugállományú ezredes úrnak - kérem foglaljanak helyet.

Jubileumi - névre szóló - Emlékérmet adományoz 20 év után, a Magyar Tartalékos Szövetség és az egykori Veszprémi szervezet alapító tagjának, Debreczenyi János tartalékos főhadnagy úrnak egyesületünk tagjának,

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Veszprém Megyei Egyesülete elnökségének határozata alapján, kiváló közösségi munkájának elismeréseként, a MATASZ és az egyesület alapításának 20. évfordulója és a Tartalékos Honvédek Napja alkalmából, Jubileumi emlékérmet adományoz

Demeter Ferenc nyugállományú alezredes úrnak, egyesületünk alelnökének,

Balassa Endre nyugállományú törzszászlós úrnak, egyesületünk alelnökének,

Papp Zsuzsanna nyugállományú zászlósnak, egyesületünk tagjának

a "Magyar Tartalékosokért Emlékérem" bronz fokozata kitüntetésben részesül:

Dombi János nyugállományú őrnagy úr, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagja,

Cseke Sándor nyugállományú zászlós úr, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagja,

Lantos Imre nyugállományú főtörzsörmester úr a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagja,

Rózsás István önkéntes területvédelmi szakaszvezető úr, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagja,

Oklevelet és könyvet adományoz:

Gál Ernő nyugállományú őrnagy úrnak, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagjának,

Vadas Gyula nyugállományú főtörzszászlósnak, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagjának.

Demeter Ferencné nyugállományú főtörzsörmester úrhölgynek, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagjának,

Török Lajosné úrhölgynek, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagjának

Emléklapot és könyvet adományoz:

Szentes Katalin úrhölgynek, a Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola igazgatójának, a MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete tagjának.

Perczel-Szabó Barnabásnak a Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola kadétjának.

Zsargó Ábel apród tizedesnek, a Gyulaffy Apród szakasz tagjának

A kitüntetett és elismerésben részesült személyeknek, gratulálok! Tagtársaimnak megköszönöm munkájukat kérem, hogy a továbbiakban is segítsék egyesületünk eredményes tevékenységét. Vigyázzanak magukra és szeretteikre, vigyék sikerre a MATASZ Veszprém Megyei Egyesületének következő 20 évét!

Veszprém, 2021.10.01.

Simon-Jójárt Sándor János nyá. ezds. elnök MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete