Egy nagymúltú ezred emlékezete.

2023.10.14

Egy nagymúltú ezred emlékezete

A Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprém Megyei Egyesülete szervezésében pénteken a

veszprémi Táborállás parkban lévő emlékműnél barátok és munkatársak emlékeztek meg az

egykori 87. Bakony Harcihelikopter Ezred és jogelődje történetéről.

A Táborállás parkban 2005-ben avatták fel azt az emlékművet, amely az MH 87. Bakony

Harcihelikopter Ezred szolgálat teljesítésére emlékezteti az arra járókat. Veszprém-

Szentkirályszabadja repülőtéren települt katonai alakulat a honvédség egyik legütőképesebb

ezredeként 2004. augusztusáig volt haza védelmének szolgálatában.

Egy 1974-ben keltezett miniszteri parancs alapján a Magyar Néphadsereg vezérkari főnöke az

alakulat jogelődjéül a 86. Önálló Vegyes Repülőszázadot, és a megalapítás időpontjául 1958.

december 1-étben határozták meg.

A megemlékező beszédet Horváth Alajos nyugállományú őrnagy tartotta. a beszédében

elmondta, hogy a megalakulása óta eltelt több mint fél évszázad alatt már nagyon sok repülő

szolgálatot ellátó katonától, repülést kiszolgáló munkatárstól kellett búcsút venniük. Az itt

szolgálók az elmúlt időszakban a haza fegyveres védelme érdekében sok szervezeti és

technikai átszervezést, valamint az új harcászati eljárások, harcászati elemek kidolgozását

begyakorlását élték meg.

Az ezrednek a katonai feladatok ellátása mellett jelentős szerepvállalása volt - amit az alakulat

helikoptereivel lehetett csak végrehajtani - az ország, a civil lakosság érdekében végeztt

rendkívüli helyzetek felszámolásában. Sorolhatnánk itt a bekövetkezett természeti

katasztrófákat, árvizeket, az emberi élet mentését segítő bevetéseket, vagy a gazdaság

érdekében végzett speciális teherbeemelési, kiemelt szállítási és egyéb feladatokat.

Kiemelte, ezt a történelmet névvel és név nélkül mindazok írták, akik az évek során

valamilyen beosztásban szolgáltak az alakulatnál, hiszen az ő áldozatos munkájuk,

hivatástudatuk nélkül ezek a történelmi lapok üresek maradtak volna. Végezetül főhajtással,

kegyelettel emlékezzünk meg azokról a bajtársainkról, akik önfeláldozód helytállásukkal, a

katonai szolgálatteljesítés során veszítették el az életüket.

Az ünnepség Szabó György alezredes tábori lelkész imájával folytatódott. Beszédében

nagyon fontosnak mondta a megemlékezés a múlt ismeretének szükségességét. Hangsúlyozta,

hogy a jövőt nem lehet a múlt ismerete nélkül felépíteni. Emlékezni kell azokra a katonákra,

akik hűséggel szolgálták a hazájukat, mert ők tették lehetővé azt, hogy most békében

nevelhetjük fel a gyerekeinket. Végezetül az imájában az kérte az Úrtól, hogy adjon békét az

egész világnak.

Az ünnepségen részt vett Simon-Jójárt Sándor nyugállományú ezredes az ezred egykori

parancsnoka is. Az ünnepség végén az önkormányzat, valamint a katonai alakulatok

képviselői és nyugdíjas szervezetek az emlékművön elhelyezték a megemlékezés virágait. A

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete nevében az emlékművön Demeter Ferenc nyá.

alezredes helyezett el koszorút.

Demeter Ferenc írása

https://www.veol.hu/helyi-kozelet/2023/10/a-legendas-helikopteres-alakulatra-emlekeztek-veszpremben-galeria?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=veol&fbclid=IwAR3mnZeCC8TXDV0q6pVrccOK1uyxnuHbgSKPkNwgvzUSfZ1gR9sDB0-uktU