Az Aradi Vértanúk emléke előtt tisztelegtek.

2022.10.07

Veszprém Megyei Jogú Város szervezésében állami- és civil szervezetek, valamint a pártok

képviselői tartottak megemlékezést és koszorúzást csütörtökön, a Török Ignác utcai Aradi

Vértanúk emlékművénél.

A 173 évvel ezelőtti eseményekről a megemlékező ünnepi beszédet Hegedüs Barbara

alpolgármester tartotta. Fontos tisztázni azt - hangsúlyozta - hogy a hősök példája milyen

üzenettel bír a ma embere számára. Történelmi idő voltak akkor, és ezek a tábornokok

Magyarország szabadságáért az utolsó leheletükig küzdöttek. Az ország az ezeréves története

során többször került választás elé: szabadság, vagy rabság. A szolgaság viszonylagos

biztonsága, vagy kockázatvállalás és küzdelem a szabadságért az utolsó csepp vérig. Azt

láthatjuk, hogy a történelmünk során mindig születtek olyan nők és férfiak, akiknek az

életüknél is fontosabb volt a haza szabadsága.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc céljai napjainkban is jól értelmezhetők. A

magyar haza Európa közepe, birodalmak határvidéke, kultúrák találkozási pontja, ezáltal

számtalanszor került a nagyhatalmi törekvések középpontjába és kényszerült a világpolitikai

erők közötti manőverezésre. Ezért megbecsüljük a béke erejét. Az Aradi Vértanúk halála

viszont bizonyítja, hogy önrendelkezésünkért, identitásunkért, szabadságunkért nem félünk

kiállni döntő túlerővel szemben sem. A magyar történelem sötét pillanatai megmutatták, hogy

a kiszolgáltatottság, kishitűség, a megalkuvás milyen létfenyegetésbe sodorhatja a nemzetet.

Hőseink példája mutatja azt, hogy nincs olyan uradalmi helyzet, jöjjön az nyugatról, vagy

keletről, amivel szemben nem követelhetjük meg magunknak az önrendelkezés jogát.

Az alpolgármester kiemelte, hogy az idei évben is tisztelettel helyezzük el az emlékművön a

megemlékezés virágait, nem felejtve hőseink nevét és cselekedetét, amelyek halhatatlanná

tették őket. Egyben tisztelgünk és hajtunk fejet 1848/49 veszprémi hősei előtt is, akiknek

nevei nem annyira ismertek az országban, számunkra viszont nagyon fontosak maradnak.

Az ünnepség második részében az emlékműre a város vezetői, katonai, rendőri szervezetek,

az egyház, a pártok és a civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés virágait. A

MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete nevében Simon-Jójárt Sándor nyá. ezredes

tisztelgett az Aradi Vértanúk emlékműve előtt.


Demeter Ferenc írása