Ásznak lenni a pilóták között.

2021.08.10

Ásznak lenni a pilóták között

Hozzátartozók, katonatársak és a civil szervezetek képviselői szombaton a sopronbánfalvai temetőben emlékeztek meg, vitéz nemes Molnár László főhadnagyról születésének 100. évfordulóján.

Az édesapja által építtetett síremlék előtti térre az ország minden részéből érkeztek tiszteletadást teljesíteni a katonák és civilek. Az ünnepi megemlékezést dr. Pozsgay Péter tartalékos főhadnagy, a MATASZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének elnöke szervezte.

Vitéz, nemes Molnár László főhadnagy életéről a Magyar Honvédség parancsnokát képviselő Sticz László vezérőrnagy, főcsoportfőnök emlékezett meg. Beszédében kiemelte, hogy a főhadnagy síremlékén méltán áll a következő mondat:

"Halála napjáig hazánk első vadászrepülője volt!" Molnár László 1921. május 1-én Nagykörösön született, és a család három év múlva Sopronba költözött. Már kis gyerek korában tudatosan készült a katonai pályára. Ezt az indíttatást katona édesapjától örökölte. Fiatalon elkötelezte magát a repülés mellett és 1939-ben a kassai Horthy Miklós repülő akadémia növendékeként képezi magát.

1942-ben fejezi be a tanulmányait és kerül tisztként Kecskemétre az I. vadászgyakorló repülőosztály kötelékében. Katonai pályafutásának következő állomása Szolnok és egy Messerschidt BF 109F repülőgéppel teljesít szolgálatot. Saját kérésére 1943. nyarán a keleti frontra vezénylik, Kalinovka repülőtérről szálltak szembe a szovjet repülőkkel. Első győztes légiharcát 1943. augusztus 13-án vívta meg és ezt követően a keleti fronton még 19 győztes légi csatából tért haza.

A szovjet csapatok előretörése miatt 1944. februárjában a repülőket visszavezénylik Magyarországra, ahol a honi légvédelmet szolgálják. Júniustól kerül a 101. Puma Honi Légvédelmi Vadászrepülő Osztály kötelékébe. Feladatuk az, hogy a délről támadó amerikai 15. Légihadsereg kötelékeinek feladat végrehajtását, átrepülését az ország légterében nehezítsék meg. Az amerikai kötelékeket kísérő vadászok ellen hét győztes légiharcot vívott meg.

Az utolsó bevetésére 1944. augusztus 7-én kötelékparancsnokként szállt fel. Ezen a zavaró bevetésen 18 magyar pilóta vezette gép, kíséretükben 12 német repülővel szembeszállt az amerikai bombázókkal és az őket kísérő 141 vadászgéppel. A Rába felett 8 ezer méter magasságban repültek, amikor egy Mustang eltalálta a repülőgépét, amely a káldi erdőbe zuhant. A halálának körülményeit és okát napjainkban is kutatják. A holttestét a lezuhanást követő egy héttel augusztus 13-án találták meg. Vitéz, nemes Molnár László főhadnagy a haláláig 132 bevetést teljesített és 27 légi győzelmet aratott, ezért a társai csak Ász-ként emlegették.

A megemlékező hangsúlyozta, hogy a hősökre történő emlékezés a béke megbecsülésére hívja fel a napjainkban élők figyelmét. De e mellett ezért fontosak ezek a találkozások, mert példát állítanak a fiataloknak a haza védelméért tett áldozat vállaláshoz.

Az ünnepi megemlékezés a koszorúzással folytatódott. A Honvédelmi Minisztérium és a hozzátartozók koszorúi mellett a Magyar Tartalékosok Szövetségének koszorúját dr. Szaló Péter tartalékos őrnagy elnökhelyettes, valamint dr. Pozsgay Péter magyei elnök helyezte el. A MATASZ Veszprém Megyei Egyesülete nevében Simon-Jójárt Sándor nyá. ezredes elnök koszorúzott.

Az emléknap második részében konferencia keretében dolgozták fel vitéz nemes Molnár László főhadnagy életútját, ahol prof. Sarkady Sándor történész mutatta be a kiváló pilóta életútját feldolgozó dokumentumokat, leveleket és az ebből összeállított könyvet.

Demeter Ferenc