Magyar Tartalékosok Szövetsége 

Veszprém Megyei Egyesülete

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE - VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE


Változások az egyesület vezetésében

Az elmúlt héten megtartotta 2023. évi közgyűlését a MATASZ Veszprém Megyei

Egyesülete, ahol megtörtént az elszámolás az előző évi feladatokról, kialakításra került az

előttünk álló egy év programterve, és a vezetőség mandátumának lejárta miatt, az egyesület

vezetését is újjáválasztották.

A 6. számú Toborzó iroda épületében megtartásra került közgyűlésen Simon-Jójárt Sándor

nyá. ezredes, az egyesület elnöke számolt be az elmúlt év feladatainak végrehajtásáról.

Kiemelte, hogy egy rendkívüli évet zártunk, mert alig múlt el a Covid veszély, kitört a

szovjet-ukrán háború, ami a menekültek miatt, jelentős, nem tervezett feladatokat adott az

egyesületnek.

Másik fontos feladat volt a DON-80 előkészítése és végrehajtása. Az elnök a végrehajtást úgy

értékelte, hogy a tagjaink mindent megtettek a sikeres végrehajtás érdekében. Jó volt látni azt,

hogy az emlékmenetben résztvevők, a fiataloktól az idősekig fegyelmezetten, és nagy

odaadással vettek részt. Sajnálatos az, hogy a központ által beígért anyagi támogatás az

emlékmenet biztosításához, most sem történt meg.

Az elnök előttünk álló év feladatait ismertetve elmondta, hogy az alapszabályzatunkban

meghatározottaknak megfelelően tovább folytatjuk a fiatalok - apródok, kadétok -

honvédelmi felkészítését, képzését. Az Apródok esetében idén jó lenne megszervezni és

megvalósítani a már hagyományos erdei tábort Vinyén, a Cuha patak völgyében. Tovább

erősítjük a részvételünket azokon a rendezvényeken, amelyek a nemzeti, katonai

hagyományainkhoz kapcsolódnak.

Nagy figyelmet kell fordítani az anyagi helyzetünk javítására, mert az előző évben a központi

támogatás szűkössége miatt a törzstőkénk jelentősen lecsökkent. Ezért meg kell fontolni azt,

hogy milyen feladatokat és milyen anyagi feltételekkel vállalunk be. Elsődleges az egyesület

biztonságos működtetése és ennek függvényében lehet csak plusz feladatokat bevállalni.

Az elnök bejelentette, hogy két ciklusban eltöltött vezetői szerepét követően kéri résztvevőket

arra, hogy mentsék fel az elnöki teendők alól. Úgy érzi, hogy a koránál fogva már nehéz a

napi feladatoknak a zökkenőmentes továbbvitele. Mint tag, továbbra is segíti az új vezetést,

de irányítói szerepet nem kíván vállalni.

A küldöttértekezlet a kérés figyelembevételével új elnököt választott: Demeter Ferenc nyá.

alezredes személyében. Alelnöknek megválasztásra került Balassa Endre nyá. törzszászlós,

valamint Ritter József nyá. alezredes. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztásra került

Dr. Csutorás Gábor nyá. alezredes, Fortunyák Gyula nyá. alezredes, valamint Varga-Szemes

Gáborné tagtársak.

A tagság nevében Dr. Vasvári Tibor nyá. ezredes köszönte meg Simon-Jójárt Sándor elnök

munkáját, hangsúlyozva azt, hogy sok olyan kezdeményezés fűződik a leköszönő elnök

nevéhez, ami napjainkra már hagyománnyá vált. Az eltelt nyolc év nem volt egy könnyű

időszak, mert szinte a semmiből építették újra a tartalékos egyesületet és szereztek ezzel

elismertséget a szervezetnek Veszprémben.

Az országos szövetség megyei társszervezete, amely az országos és helyi alapszabályok szellemében összefogja a honvédelem iránt érdeklődő állampolgárokat, így várja soraiba a bármilyen formátumú katonai szolgálatot teljesített, illetve a katonai/rendvédelmi szolgálatból valamilyen okból (egészségügyi, családi, stb.) kimaradt, de a honvédelem ügye és témaköre iránt érdeklődőket.