Szemere Miklós Program

2020.02.28

A hazafias és honvédelmi nevelés szerves részeként a Szemere Miklós Program keretén belül elindult az általános iskolák felső tagozatos diákjainak meghirdetett országos program, a Szemere Miklós Vetélkedő, amelynek célja a hazaszeretet, a nemzeti identitástudat, valamint értékeink ismeretének megerősítése. A MATASZ-VME az Apród Programban résztvevő és a korábban általunk szervezett versenyekbe és vetélkedőkbe benevezett iskolák segítésével támogatja az országos vetélkedőt.
A programról és a vetélkedőre való jelentkezésről a www.szemereprogram.hu honlapon tájékozódhatnak.